ابزار وبمستر

پشتیبانی

***به وبسایت رسمی مرکز آموزشی علمی کاربردی بیرجندیک1 خوش آمدید ----سال 1393 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ---***
 • خراسان جنوبی - بیرجند( ارگ کلاه فرنگی )
  خراسان جنوبی - بیرجند( ارگ کلاه فرنگی )
 • ثبت نام حضوری پذير فته شدگان مرکزآموزش علمی کاربردی بیرجند1 بهمن ماه 93 از تاریخ 93/11/18 شروع می شود
  ثبت نام حضوری پذير فته شدگان مرکزآموزش علمی کاربردی بیرجند1 بهمن ماه 93 از تاریخ 93/11/18 شروع می شود
 • ثبت نام وام دانشجویی-وام مرکز ترم بهمن 94-93 شروع شد.
  ثبت نام وام دانشجویی-وام مرکز ترم بهمن 94-93 شروع شد.
 • مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند 1
  مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند 1
 • مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند 1
  مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند 1
 • امکانات آموزشی و اداری مرکز
  امکانات آموزشی و اداری مرکز
 • امکانات آموزشی و اداری مرکز
  امکانات آموزشی و اداری مرکز
 • امکانات آموزشی و اداری مرکز
  امکانات آموزشی و اداری مرکز
 • قلعه تاریخی بیرجند
  قلعه تاریخی بیرجند