ابزار وبمستر

پشتیبانی

***به وبسایت رسمی مرکز آموزشی علمی کاربردی بیرجندیک1 خوش آمدید ----سال 1394" سال دولت و ملت ؛ همدلی و همزبانی"***
 • ولادت امام علی (ع)
  ولادت امام علی (ع)
 • سال 1394، سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی
  سال 1394، سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی
 • مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند 1
  مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند 1
 • امکانات آموزشی و اداری مرکز
  امکانات آموزشی و اداری مرکز
 • امکانات آموزشی و اداری مرکز
  امکانات آموزشی و اداری مرکز
 • امکانات آموزشی و اداری مرکز
  امکانات آموزشی و اداری مرکز
 • 12 اردیبهشت روز معلم وگرامیداشت مقام استاد
  12 اردیبهشت روز معلم وگرامیداشت مقام استاد